Een eerste vrijblijvende consultatie waarbij de problematiek van Uw zaak uitvoerig wordt besproken en advies wordt verleend, kost 50 €.

Wanneer U beslist de zaak verder te zetten zal U niet voor verrassingen komen te staan. Ons kantoor streeft naar transparante communicatie over onze tarieven en erelonen door voorafgaandelijk duidelijke prijsafspraken te maken.

Opdat U uw betalingen beter zou kunnen spreiden, werken wij met provisies die worden betaald naarmate de zaak vordert.

Wij bieden U ervaring, professionele gedrevenheid en een eerlijke communicatie omtrent de kostprijs van de procedure.