Bemiddeling

Meester Anke Schoeters treedt op als erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken.

Bemiddeling is erop gericht om de partijen zélf tot een oplossing van hun conflict te laten komen.

De bemiddelaar helpt bij de open communicatie tussen de partijen en is onpartijdig.

Het bemiddelingstraject is altijd vrijwillig en kan op elk ogenblik worden stopgezet.

De bemiddeling is vertrouwelijk voor de bemiddelaar en voor de partijen door het afsluiten van een bemiddelingsprotocol.

De bemiddelaar heeft de taak om als neutrale persoon de partijen bij te staan, te luisteren naar hun bezorgdheden, om hen vervolgens te begeleiden tot een constructieve oplossing.

Doel

Het doel van de partijen bij een bemiddeling is uiteraard het bereiken van een akkoord.

Het bemiddelingsakkoord wordt door de bemiddelaar in een overeenkomst gegoten dat vervolgens ter homologatie aan de rechtbank wordt overgelegd.

Het gehomologeerde akkoord kan indien nodig door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd tegen de in gebreke zijnde partij.

Bemiddeling bij echtscheiding of verblijfsregeling kinderen

Bemiddeling bij echtscheiding of regeling van de verblijfsregeling van de kinderen zijn veelvoorkomend en vaak dé beste en meest verstandige oplossing voor alle partijen.

 

Bemiddeling is bovendien gemiddeld een veel snellere en minder dure manier om tot een gedragen oplossing te komen.

Aangezien beide partijen zelf tot deze oplossing komen, zonder tussenkomst van een rechter die een beslissing oplegt, zal deze oplossing vaker vrijwillig en correct worden uitgevoerd door beide partijen.

 

De enige voorwaarde voor opstart van een bemiddelingsprocedure bestaat erin dat alle partijen tot een oplossing wensen te komen en hierover wensen te communiceren met behulp van een bemiddelaar.